Remove water and particle effectively.     
40µm and 5µm filter element are easily interchangeable and replaceable.
Accurate and easy pressure setting.
Lubricator oil can be replenished without stopping air supply.
Oil spray in mist ensures good lubrication for machines.
Anti-acid & alkali bowl and aluminum bowl provide excellent protection in organic chemistry working environments.
Lubricator oil (Recommended):ISO-VG32

U-serien FR.L-kombination

Ta bort vatten och partiklar effektivt. 40 µm och 5 µm filterelement är lätt utbytbara och utbytbara. Noggrann och enkel tryckinställning. Smörjolja kan fyllas på utan att lufttillförseln stoppas. Oljespray i dimma säkerställer god smörjning för maskiner. Anti-syra- och alkaliskål och aluminiumskål ger utmärkt skydd i organiska kemiska arbetsmiljöer. Smörjolja (rekommenderas): ISO-VG32
The max working pressure: 16bar, max outlet pressure: 12 bar
It can fill oil into lubricator as automatic system keep working.
The performance of pressure adjustment is reliable with high precision.
The efficiency of eliminating moisture and solid grain is high.

F-serien FR.L-kombination

Max arbetstryck: 16 bar, max utloppstryck: 12 bar Det kan fylla olja i smörjmedel eftersom det automatiska systemet fortsätter att fungera. Prestandan för tryckjustering är tillförlitlig med hög precision. Effektiviteten med att eliminera fukt och fast korn är hög.

PRODUKTER

# TEXTLINK #

OM OSS

BLCH Pneumatic Science and Technology Co. Ltd grundades i augusti 2004 och ligger i YUEQINGs industriområde för ekonomisk utveckling. Företaget täcker ett område på 24000 ㎡ och har 5 produktionsbaser med mer än 300 anställda. Det är ett icke-regionalt företag som specialiserat sig på FoU, produktion, försäljning och serviceunderhåll av pneumatiska komponenter ..

MER
PRENUMERERA